ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 397
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (ΥΓ) και τη σύνδεσή της με τη θεωρητική γλωσσολογία, και αφετέρου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αρχές προγραμματισμού στη γλώσσα Python και τις εφαρμογές της ΥΓ στη γλωσσική τεχνολογία. Αφού παρουσιαστούν α) βασικές αρχές ανάλυσης της ΥΓ, όπως οι φορμαλιστικές γλώσσες, η ιεραρχία του Chomsky, τα αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων και η θεωρία γράφων, καθώς και β) η σύνταξη και σημασιολογία της γλώσσας Python, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με εφαρμογές της ΥΓ στη μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία. Τέλος, θα γίνει διεξοδική αναφορά στα θεωρητικά και τεχνικά εργαλεία ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων μέσα από σώματα κειμένων. Το μάθημα δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τάντος Αλέξανδρος 2310 997134 301 π.κ. Πέμπτη 11.30-13.30 & Παρασκευή 11.30-13.30