ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
ΛΦI 164
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Τάκιτος, Dialogus de oratoribus
Δ. Τσιτσικλή

2. Exordia Ciceroniana
Β. Φυντίκογλου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ. Εξ αποστάσεως: Δευτέρα 16:30-18:00 για το ΛΦΙ 125.1 (Α-ΚΑ) Τρίτη 18:30-20:00 για το ΛΦΙ 127 (ΜΕ-Ω)
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Παρασκευή 10.00-11.00