ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
ΛΦI 164
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Τάκιτος, Dialogus de oratoribus
Δ. Τσιτσικλή

2. Exordia Ciceroniana
Β. Φυντίκογλου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ. Τετάρτη 11-12, Πέμπτη 9-11
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Τετάρτη 1.30-2.30, Παρασκευή 10-11