ΛATINIKH ΠOIHΣH (εξέταση προφορική)


Κωδικός: 
ΛΦI 162
Πιστωτικές μονάδες: 
12 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Kείμενα από την εξεταστέα ύλη

H εξέταση είναι υποχρεωτικά προφορική και αναφέρεται σε όλα τα παρακάτω κείμενα, ένα από τα οποία αποτελεί πάντοτε το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος:

Horatius, Carmina I, ΙΙΙ
Vergilius, Aeneis I-IV

Παράλληλα θα γίνεται έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων για την Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαγγελής Θεόδωρος 2310 997044 213 ν.κ. Δευτέρα 10.45-11.15 και 1.30-2.30