ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Κωδικός: 
ΑΕΦ 158
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κλαυδίου Πτολεμαίου Μαθηματικῆς Συντάξεως Α´ και Γ´

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ. Παρασκευή 17.00-18.00 με email