ΦIΛOΣOΦIA


Κωδικός: 
AEΦ 106
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (επιλογές)
Θ. Κουρεμένος

Πλάτων, Συμπόσιον
M. Voehler

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουρεμένος Θεόκριτος 2310 997237 210 ν.κ. Με συνεννόηση
Καθη... Vöhler Martin 2310 997071 211 ν.κ. Πέμπτη 18.30–19.30 ή μετά από συνεννόηση