ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 222
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία 2310 997048 206 ν.κ. ΑΔΕΙΑ
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Δευτέρα 12.30 - 13.30 & Τρίτη 13.30 - 15.30
Αναπ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/9 ν.κ. Τετάρτη 14.00-15.00, Πέμπτη 9.00-11.00

Νέα