ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 222
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία 2310 997048 206 ν.κ.
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Εκπαιδευτική άδεια
Επίκ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/9 ν.κ. Τετάρτη 11-1, Πέμπτη 9-11