ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 398
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Πού, πότε και πώς συντελείται η γλωσσική επαφή; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η διαδικασία αυτή οδηγεί σε γλωσσική αλλαγή; Με κύριο σημείο αναφοράς και βασικό πεδίο εφαρμογής τα Βαλκάνια, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα παραπάνω (και όχι μόνο) ερωτήματα.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Κυριαζής Δώρης 2310 997155 303 π.κ. Τετάρτη 13.30-15.30 γραφείο μεταπτ. & Πέμπτη 11.00-13.00 skype για προπτυχιακούς