ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 385
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Συνοπτική παρουσίαση (διαχρονική/ συγχρονική), διάλεκτοι και σχηματισμός κοινών των επι­μέρους βαλκανικών γλωσσών· σχέσεις με την ελληνική και βαθμός συμμετοχής τους στη βαλκα­νική Sprachbund.

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Κυριαζής Δώρης 2310 997155 305 π.κ.