ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 240
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μαρκομιχελάκη Αναστασία 2310 997522 202 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης