ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΛΥ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΣΓ 291
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η «Ελλάδα» των Ευρωπαίων, η «Ευρώπη» των Ελλήνων: Όψεις μια δύσκολης σχέσης (18ος-19ος αι.)

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, με τη μελέτη ενδεικτικών κειμένων της εποχής, εξετάζεται η ιστορική πορεία των αναπαραστάσεων της «Ελλάδας» στην ευρωπαϊκή, κυρίως γαλλική, σκέψη του 18ου-19ου αιώνα. Στόχος είναι να παρακολουθήσουμε τις διαδρομές της «πολύτιμης», αλλά και ιδιαιτέρως αμφίσημης «αρχαίας-νέας» χώρας στη γραμματεία του περιηγητισμού, του φιλελληνισμού και του Ρομαντισμού. Συγχρόνως, στα ευρύτερα συμφραζόμενα ενός ανοικτού, γεμάτου συμβολικές, ιδεολογικές και πολιτικές φορτίσεις διαλόγου, εξετάζεται και η αντίστροφη σχέση από τη σκοπιά των νεότερων Ελλήνων. Πρόκειται για την εξίσου πολύσημη «Ευρώπη» των Ελλήνων, που η εικόνα της πλάθεται ποικιλοτρόπως σε συνάρτηση με τις ζητήσεις, τις προτεραιότητες και τις επιδιώξεις της ελληνικής εθνικής συνείδησης και  ιδεολογίας.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Καραφουλίδου Βασιλική 2310 997017 208/8 ν.κ. Δευτέρα 15.30-16.00, Τετάρτη 8.30-11.00
Καθη... Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ