ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I


Κωδικός: 
ΛΦI 125
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία

διδ. Χ. Τσίτσιου
Υλικό και πληροφορίες για τα μαθήματα της κ. Τσίτσιου (Τμήμα Πε-Ω) θα αναρτώνται στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4847, στην πλατφόρμα e-elearning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. 

διδ. Β. Φυντίκογλου (χειμ. εξ. 2018-19)
Η ύλη του μαθήματος του Β. Φυντίκογλου και όλες οι πληροφορίες γι' αυτό θα αναρτώνται α) για την τάξη των πρωτοετών στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=11047
και β) για την τάξη Γ΄ εξαμήνου και μεγαλύτερων στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6290
στην πλατφόρμα elearning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Απαραίτητοι για την είσοδο στην πλατφόρμα είναι οι πανεπιστημιακοί κωδικοί, ενώ για η αυτοεγγραφή στην τάξη των πρωτοετών προϋποθέτει κωδικό που πρέπει να ζητηθεί από τον διδάσκοντα.

Βοηθητικό Υλικό: 
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ. Παρασκευή 10.00-11.00
Επίκ... Τσίτσιου-Χελιδόνη Χρυσάνθη 2310 997373 204 ν.κ. Δευτέρα 12.30-13.30 & Τρίτη 10.30-11.30
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ. Τρίτη 10.15 - 11.00 & Παρασκευή 10.15 - 11.00