ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I


Κωδικός: 
ΛΦI 126
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κικέρων, Pro Caelio
Β. Φυντίκογλου

Σενέκας, Epistulae morales – Dialogi (επιλογή κειμένων)
Θ. Αντωνιάδης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αντωνιάδης Θεόδωρος 2310997814 202 v.κ. Τρίτη 5.30-6.30, Τετάρτη 3-4
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ. Τετάρτη 11-12, Πέμπτη 9-11