Βασιλειάδη Μάρθα


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997092
Γραφείο: 
208/11 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 11.00-13.00 & μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία

Η Μάρθα Βασιλειάδη γεννήθηκε στην Καβάλα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη μεσαιωνική και νεώτερη ελληνική φιλολογία (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Συγκριτική Λογοτεχνία του Πανεπιστήμιου της Σορβόννης (DEA en littérature comparée : « Le culte de la beauté chez Baudelaire et chez Constantin Cavafy », 1993). Το 2004 ανακηρύχτηκε διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας του Πανεπιστήμιου Γενεύης (Doctorat ès Lettres : « Les fastes de la décadence dans l’œuvre de Constantin Cavafy » (Λάμψεις παρακμής στο έργο του Κ. Καβάφη, 2004).

Από το 1998 ως το 2004 δίδαξε ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Γενεύης ως βοηθός και από το 2004 ως το 2010 στη θέση του λέκτορα. Από τον Σεπτέμβριο του 2010 διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν κυρίως τον 19ο και 20ό αιώνα στην ελληνική και γαλλική ποίηση, το έργο του Κ. Καβάφη και τη σχέση του με τις ξένες λογοτεχνίες και την πρόσληψη των « ευρωπαϊκών » μύθων στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΝΕΦ 203 NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) 5 ECTS
ΝΕΦ 260 EIΔIKA ΘEMATA NEOEΛΛHNIKHΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙV (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) 6 ECTS

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Ο Κ. Π. Καβάφης και η λογοτεχνία της Παρακμής. Μορφές, θέματα, μοτίβα, μτφρ. Τιτίκα Καραβία, Αθήνα, Gutenberg, 2018, 307 σ. (με νέα εισαγωγή στην ελληνική έκδοση και επικαιροποιημένη βιβλιογραφία).

 Les fastes de la Décadence chez Constantin Cavafy, Αθήνα, Νεφέλη, 2008, 189 σ.


ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (επιλογή)

 1. «Bertrand Bouvier: Ένας επιφανής λόγιος», Ελληνικά 66. 2 (2016) 7-27.
 2. «Η νόσος ως μεταφορά: Η περίπτωση της Μαρίας Πολυδούρη», Ποιητική 18 (2016) 267-274.
 3. «Μισό-, εν μέρει-: η διαλεκτική της αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στη ποίηση του Καβάφη», Ποιητική 14 (2014) 34-53.
 4. «Σεφερικές εκδοχές της Σαλώμης», Momέntum 2 (2014) 11-19.
 5. «Ιστορίαι αυτοκρατορικού γυναικωνίτου: για την «Άννα Δαλασσηνή» και την «Άννα Κομνηνή» του Καβάφη», Νέα Εστία 174 (2014) 713-728.
 6. «"Όταν το τραίνο δεν ήτο πλέον ορατόν"»: με αφορμή την αλληλογραφία Καβάφη-Σεγκόπουλου», Το Δέντρο 193-194 (2013) 17-23.
 7. « La dynamique du lieu : Genève dans la poésie grecque moderne », Δια-κείμενα 12 (2010) 203-210.
 8. (σε συνεργασία με τον Μιχ. Λασηθιωτάκη) « Choses dites, choses tues : la correspondance intime de Constantin Cavafy », Inverses 10 (2010) 85-101.
 9. « Le voyage immobile de Constantin Cavafy : la mer comme espace poétique», Desmos 42 (2009) 13-18.
 10. «Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα στον Λαπαθιώτη και τον Καβάφη», Πόρφυρας 132 (2008) 213-225.
 11. « La force de dormir : versions d’insomnie chez Michel Faïs », Revue des études Néohelléniques 4 (2008) 65-76.


ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. « C. P. Cavafy : Le périple oriental », στο Ulrich Moennig (επιμ.), « ... Ως αθύρματα παίδας». Festschrift für Hans Eideneier, Romiosini/CeMog, Freie Universität Berlin, 2016, σ. 337-351.
 2. « Plaidoyer pour un bourreau : la mise à mort de Salomé », στο Francesca Prescendi-Agnès Nagy (επιμ.), Victimes au féminin, Équinoxe, Collections de sciences humaines, Γενεύη, Georg, 2011, σ. 214-223.
 3. « Signe et simulacre : l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris », στο I. Jacoberger-Tsamadou (επιμ.): Georges Séféris, Presses de l’Université Marc Bloch-Strasbourg II, Στρασβούργο, 2000, σ. 39-51, 20072, σ. 43-57.

 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (επιλογή)

 1. « L’anatomie d’un crime au féminin : poison, passion et autres délices », στο Martine Breuillot- Irène Tsamadou-Jacoberger (επιμ.), Manger en Grèce, Cahiers balkaniques [En ligne], Hors-série | 2016, mis en ligne le 16 mars 2017, URL : http://ceb.revues.org/6701 ; DOI : 10.4000/ceb.6701
 2. «Σεφέρης-Μαρώ: Αποσπάσματα ερωτικού λόγου», στο Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά, Πρακτικά 14ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 653-667.
 3. «Η Σαλώμη του Ψυχάρη: ιστορικές ταυτίσεις και ψευδείς ταυτότητες», στο Μ. Μικέ-Λ. Τσιριμώκου-Ι. Ναούμ-Κ. Τικτοπούλου (επιμ.): Νεοελληνική Λογοτεχνία και κριτική, Πρακτικά 13ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Πάνου Μουλλά, Αθήνα, Σοκόλη-Κουλεδάκη, 2014, σ. 625-635.
 4. « Princesses juives et reines de Judée : Judith, Salomé et Madeleine » στο Sophie Coavoux (επιμ.): Masculin-Féminin dans la langue, la littérature et l'art grecs modernes, 21ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων, Institut d'Etudes Transtextuelles et Trasculturelles (IETT), Université de Lyon (Jean Moulin-Lyon 3) 2011, σ. 247-254.
 5. «“Για τα σκουπίδια κατευθείαν": νοσολογία, πάθη, πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη» στο Κωνστ. Δημάδης (επιμ.): Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο, 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα, 2011, ISBN 978-960-99699-0-1.
 6. «Διακειμενικότητα και βιογραφικές πρακτικές στη Ζαΐδα του Αλέξη Πανσέληνου: μια πρώτη προσέγγιση», στο Κωνστ. Δημάδης (επιμ.): Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμoύ και στον εικοστό αιώνα, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2007, σ. 671-680.
 7. « Le discours muet du corps : les jeunes morts de C. Cavafy », στο A.‑O. Jacovidès (επιμ.) : Le corps dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-helléniques, Παρίσι, Société culturelle néo-hellénique, 2005, σ. 459-471.
 8. «Το Xαμένο νησί και η απολογητική της περιπέτειας», στο Α. Αργυρίου (επιμ.): Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2004, σ. 547-555.