ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 302
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

ΓΛΩ 302 - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020, 13.00-14.00

Εάν επιθυμείτε να λάβετε οδηγίες από τον διδάσκοντα σχετικά με την εξέταση, μπορείτε να συνδεθείτε στο skype for business στον παρακάτω σύνδεσμο στις 12.45.

 

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ggianak/5YW5T0ZK

 

 

 

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

 

1. Περιγραφή/Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας όπως διαμορφώθηκαν αυτά μέσα στον χρόνο από τις απαρχές και την ινδοευρωπαϊκή πρωτογλώσσα έως το τέλος της κλασικής περιόδου. Επιμέρους ενότητες: μεθοδολογικά ζητήματα για τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής, προϊστορική και ιστορική περίοδος της ελληνικής, οι πηγές, η γραφή, διάλεκτοι και διαλεκτική γεωγραφία, λογοτεχνικές γλώσσες, δομικά χαρακτηριστικά της κλασικής ελληνικής (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο).

 

2. Διδακτέα/εξεταστέα ύλη

(α) Οι διαλέξεις του μαθήματος.

(β) L. R. Palmer, Η αρχαία ελληνική γλώσσα (2015), ολόκληρο (εκτός από σελ. 225-253).

ή

Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις απαρχές έως την ύστερη αρχαιότητα (β' έκδ., ΚΕΓ/ΙΝΣ 2014), σελ. 35-50, 149-288, 333-419, 435-523, 552-564, 786-830, 1007-1017, 1051-1061.

(γ) Βοηθητικό υλικό (βλ. συνημμένα αρχεία)

(δ) Συμπληρωματικό υλικό που θα υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

3. Αξιολόγηση

-Τελική γραπτή εξέταση

-Προαιρετική εργασία: επιλέγετε μια λέξη από το αρχείο lexilogio_tis ae_ergasies και ακολουθώντας τις πληροφορίες των ετυμολογικών λεξικών των Beekes, Chantraine, Frisk συντάσσετε μια σύντομη εργασία για την ετυμολογία της λέξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εργασία είναι δικό σας συνθετικό έργο και όχι αντιγραφή από τα λεξικά. Πληροφορίες από το διαδίκτυο δεν γίνονται δεκτές.

Η εργασία θα παραδοθεί σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (pdf) έως την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Προθεσμία δήλωσης για εργασία: 10/5/2020.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Γιαννάκης Γεώργιος 2310 997104 305 π.κ Τρίτη 10.00 - 12.00 διαδικτυακά
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Δευτέρα 18.30 - 20.30 & Πέμπτη 18.30 - 20.30