Νέα


Αρχείο νεοελληνικής λογοτεχνίας

Σήμερα Τρίτη 12/3 το αρχείο θα παραμείνει κλειστό λόγω ασθένειας της υπεύθυνης.

ΓΛΩ 372 (Δ. Μιχελιουδάκης) - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΓΛΩ 372 θα γίνεται στο εξής στο ΚΑ πκ εκτός από τις 20 Μαρτίου και τις 15 Μαΐου που θα γίνει στη αιθ. 13 πκ.

ΓΛΩ 304 (Ν. Αμβράζης)

Tο μάθημα ΓΛΩ 304 (διδ. Αμβράζης)  θα μετακινηθεί από τις 14/3 στις 15/3, ώρα 13.30-16.00 ,στην αίθουσα 101 νκ.

ΝΕΦ 205 (Α-Κα) - Λ. Αραμπατζίδου - Έκτακτα μαθήματα

Έκτακτα μαθήματα (σε αναπλήρωση των μαθημάτων της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου που δεν θα γίνουν) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Τετάρτη   13 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ
 2. Παρασκευή 15 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Φιλολογίας

Οι βιβλιοθήκες του Τμήματος θα κλείσουν την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 3 μ.μ.

BUCT International summer camp 2019

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση με τα συνημμένα της από το Beijing University of Chemical Technology (BUCT) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, που αφορά τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου «2019 International Summer Camp for S & T Innovation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί  από τις 8 – 19 Ιουλίου 2019 στην Κίνα.

Τα δίδακτρα και η στέγαση καλύπτονται από το BUCT, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια και τα γεύματα από τους φοιτητές.  

ΓΣΓ 287 (Β. Καραφουλίδου)

Θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης την Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα: 8:30, αίθουσα 108.

Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη την Τετάρτη 6/3 δεν θα πραγματοποιηθούν και μετατίθενται για την Τετάρτη 13/3.

Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (15.5.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

Εκδήλωση Επιτροπής Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας || Πέμπτη 7/3/19, ΚΕΔΕΑ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Αντιπρύτανη Έρευνας & Συντονισμού η παρακάτω ανακοίνωση.

----

ΝΕΦ 205 (Ε. Χ. Πέτκου) - Μαθήματα αναπλήρωσης

Τα μαθήματα που θα χαθούν λόγω των αργιών του Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τις Πέμπτες 14/3 και 28/3, ώρα 11.00-13.30 στο αμφιθέατρο Β ν.κ.

Διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» (ΚΔΞΓ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με το το διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» που θα προσφέρει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου έως 24 Μάϊου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019)

Σεμινάρια ΠΜΣ Γλωσσολογίας (Α. Ρεβυθιάδου, Δ. Παπαδοπούλου)

Tα σεμινάρια του ΠΜΣ Γλωσσολογίας θα ξεκινήσουν μαζί αυτήν την Τετάρτη (6.3.3019) στις 11.00 στο γραφείο 301 του παλιού κτιρίου.

ΘΕΓ 842         ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΓ 857         ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι διδάσκουσες
Α. Ρεβυθιάδου και Δ. Παπαδοπούλου

ΓΛΩ 303: Τμήμα Α-ΜΑ (Γ. Παπαναστασίου) - Αναπλήρωση μαθήματος

Το μάθημα ΓΛΩ 303 (Τμήμα Α-ΜΑ) της Πέμπτης 28/2 που δεν έγινε λόγω ασθένειας του διδάσκοντα θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 6/3, στις 13.30 στο αμφ. Α νκ.

ΑΕΦ 143 και ΑΕΦ 103 (A. Ρεγκάκος)

Τα μαθήματα ΑΕΦ 143 και ΑΕΦ 103 δεν θα γίνουν αύριο, 5.3.2019, λόγω ασθενείας.

Α. Ρεγκάκος

2nd JASSY Summer School at "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania (7-21.7.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/1914) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ Πανεπιστήμιο “Al. I. Cuza” Universityof Iasi της Ρουμανίας.

Αφορά διοργάνωση του Θερινού Σχολείου 2nd JASSY Summer School,  που θα πραγματοποιηθεί  από τις 7 – 21 Ιουλίου 2019 στην Ρουμανία.

ΠΛ ΙΙ (Ε. Δότα) - Πέμπτη 21/3

Το μάθημα ΠΛ ΙΙ της Πέμπτης 21 Μαρτίου, ώρα 9-11 θα γίνει στην αιθ. 113 του παλαιού κτιρίου.