Νέα


Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών B΄& Γ΄ κύκλου, στο εσωτερικό, ακ. έτους 2017-18

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και Γ΄κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων ]

- Αδελφών Ζωσιμά: για πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών

ΙΒΓ 913 (M. Καραλή)

Το μάθημα θα αρχίσει την Παρασκευή 22 Μαρτίου και θα γίνεται 16.00-18.30 στην 104α

ΘΕΓ 805 (Σ. Τσοχατζίδης)

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 14.3.2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΝΕΦ 244 (Λ. Βαρελάς)

Το εμβόλιμο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 16:00-18:30, στην αίθουσα 104Α.

Σεμινάριο για φοιτητές με χρόνια νοσήματα

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο με τίτλο:

Εργαστήριο για τους φοιτητές του ΑΠΘ με θέμα: Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ. η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) του Α.Π.Θ.  διοργανώνει ένα βιωματικό εργαστήρι που απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναστοχαστούν την σχέση τους με τον χρόνο και να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουν τις δραστηριότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύπλευρες ανάγκες τους- βιολογικές, κοινωνικές, πνευματικές  κ.α.

ΑΕΦ 142 & ΑΕΦ 513 (I. Καραμάνου) - Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΑΕΦ 142  (Ευριπίδης: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις)  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13/3 στις  6.30 μ.μ. και το μάθημα ΑΕΦ 513 (Αττική Κωμωδία) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 14/3  στις 8.30π.μ.

Η διδάσκουσα
Ιωάννα Καραμάνου (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Αρχείο νεοελληνικής λογοτεχνίας

Σήμερα Τρίτη 12/3 το αρχείο θα παραμείνει κλειστό λόγω ασθένειας της υπεύθυνης.

ΓΛΩ 372 (Δ. Μιχελιουδάκης) - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΓΛΩ 372 θα γίνεται στο εξής στο ΚΑ πκ εκτός από τις 20 Μαρτίου και τις 15 Μαΐου που θα γίνει στη αιθ. 13 πκ.

ΓΛΩ 304 (Ν. Αμβράζης)

Tο μάθημα ΓΛΩ 304 (διδ. Αμβράζης)  θα μετακινηθεί από τις 14/3 στις 15/3, ώρα 13.30-16.00 ,στην αίθουσα 101 νκ.

ΝΕΦ 205 (Α-Κα) - Λ. Αραμπατζίδου - Έκτακτα μαθήματα

Έκτακτα μαθήματα (σε αναπλήρωση των μαθημάτων της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου που δεν θα γίνουν) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Τετάρτη   13 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ
 2. Παρασκευή 15 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Τμήματος Φιλολογίας

Οι βιβλιοθήκες του Τμήματος θα κλείσουν την Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 3 μ.μ.

BUCT International summer camp 2019

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση με τα συνημμένα της από το Beijing University of Chemical Technology (BUCT) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, που αφορά τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου «2019 International Summer Camp for S & T Innovation», το οποίο θα πραγματοποιηθεί  από τις 8 – 19 Ιουλίου 2019 στην Κίνα.

Τα δίδακτρα και η στέγαση καλύπτονται από το BUCT, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια και τα γεύματα από τους φοιτητές.  

ΓΣΓ 287 (Β. Καραφουλίδου)

Θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης την Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα: 8:30, αίθουσα 108.

Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)

Οι ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη την Τετάρτη 6/3 δεν θα πραγματοποιηθούν και μετατίθενται για την Τετάρτη 13/3.

Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία (15.5.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας προς Ελληνίδες/Έλληνες, που ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10 για

Εκδήλωση Επιτροπής Δράσεων Ανάπτυξης της Χρηματοδοτούμενης Έρευνας || Πέμπτη 7/3/19, ΚΕΔΕΑ

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τον Αντιπρύτανη Έρευνας & Συντονισμού η παρακάτω ανακοίνωση.

----

ΝΕΦ 205 (Ε. Χ. Πέτκου) - Μαθήματα αναπλήρωσης

Τα μαθήματα που θα χαθούν λόγω των αργιών του Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν τις Πέμπτες 14/3 και 28/3, ώρα 11.00-13.30 στο αμφιθέατρο Β ν.κ.

Διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» (ΚΔΞΓ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών η συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με το το διατμηματικό μάθημα «Γερμανικά Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στη Γερμανία» που θα προσφέρει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του για το εαρινό εξάμηνο 2019, σε φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ. κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου έως 24 Μάϊου 2019 (απόφαση ΓΣ αριθμ.15/29-1-2019)

Σεμινάρια ΠΜΣ Γλωσσολογίας (Α. Ρεβυθιάδου, Δ. Παπαδοπούλου)

Tα σεμινάρια του ΠΜΣ Γλωσσολογίας θα ξεκινήσουν μαζί αυτήν την Τετάρτη (6.3.3019) στις 11.00 στο γραφείο 301 του παλιού κτιρίου.

ΘΕΓ 842         ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΓ 857         ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι διδάσκουσες
Α. Ρεβυθιάδου και Δ. Παπαδοπούλου