Νέα


ΜΕΦ 236 (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ) ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος

Το μάθημα της κυρίας Μ. Αυγερινού ΜΕΦ236 θα εξεταστεί στις 12/06/2019 στο γραφείο 206. Οι ώρες εξέτασης είναι 11.00 με 14.00.

ΠΜΣ Βυζαντινής Φιλολογίας & ΠΜΣ Νεολληνικής Φιλολογίας

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα λειτουργήσουν κανονικά τα ΠΜΣ της ΜΕΦ και της ΝΕΦ και το καθένα θα προκηρύξει 10 θέσεις. Η καθυστέρηση στην επίσημη ανακοίνωση οφείλεται σε εμπόδια γραφειοκρατικής μορφής.

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημ. Συνεργ. 2019

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΑΠΘ ότι στην ιστοσελίδα του  ( http://international-relations.auth.gr/el/node/1941 ) έχει αναρτηθεί προκήρυξη που αφορά: «Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής συνεργασίας για το έτος 2019».

ΛΦΙ 128 (30/5/2019) – Κατανομή στις αίθουσες

ΛΦΙ 128 – 30/5/2019

Κατανομή στις αίθουσες

Ακρ. κ. Παπαγγελή: ΚA, μονές σειρές (θέση παρά θέση)

Ακρ. κ. Τσιτσικλή: 111, 112, μονές σειρές (θέση παρά θέση)

Ακρ. κ. Καρακάση: ΚΑ, 111, 112 ζυγές σειρές (θέση παρά θέση), 106, 107, 108, 109 (σειρά παρά σειρά και θέση παρά θέση)

4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Δημιουργική Γραφή»

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» η συνημμένη ανακοίνωση.

Εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΑΠΘ - Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Συμβουλίο Περιβάλλοντος ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Tην Τετάρτη 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,  θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΑΠΘ.

Πιστοποίηση γλωσσομάθειας - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από τη Γραμματεία της Κοσμητείας η συνημμένη ανακοίνωση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 

Λ. Βαρελάς - Ώρες συνεργασίας για τον Ιούνιο

Δευτέρα, 3.6.2019, ώρες 09:45:-11:45

Τρίτη, 11.6.2019, ώρες 10:00-12:00

Τετάρτη, 19.6.2019, ώρες 13:00-15:00

ΓΛΩ301 (Δ. Παπαδοπούλου) - Εμβόλιμη εξέταση

Εμβόλιμη εξέταση για το ΓΛΩ301, διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 10.30, γραφείο 303, π.κ. Φιλοσοφικής Σχολής

Εξέταση ΝΕΦ 202 (4/6/2019)

Εξέταση ΝΕΦ 202
4 Ιουνίου 2019

Ακροατήριο κ. Σταυρακοπούλου: ΚΑ (παλιό κτήριο)

Ακροατήρια κ. Μαρκομιχελάκη (νέο κτήριο):
Θα συμπληρωθούν με τη σειρά οι αίθουσες: Αμφ. Α, Αμφ. Β, 101, 112, 106, 107 (θέση παρά θέση, ως εξής στις σειρές των καθισμάτων: 1η, 2η, κενή η 3η / 4η, 5η, κενή η 6η / κ.ο.κ.)

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων-2ος κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΙΚΥ)

Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η συνημμένη ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ αναφορικά με την πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014

Υποτροφίες Έρευνας Ιδρύματος Canon Ευρώπης

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ένα αριθμό υποτροφιών που χορηγεί ετησίως το Ίδρυμα Canon, σε Ευρωπαίους πολίτες, για την πραγματοποίηση έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, σε οποιοδήποτε Ίδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία, με ελάχιστη προϋπόθεση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

ΑΕΦ 104 (Π. Κυριάκου)

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στο elearning.