Νέα


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ., ΕΡΕΥΝΑ (24.4.2020)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη του Ιδρύματος Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών ακ. έτους 2020-21, με χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, που αφορά σε:

 

 

- Α. Μεταπτυχιακές Σπουδές, για πτυχιούχους/-ες ή τελειόφοιτους/-ες που μπορούν να υποβάλλουν στο Ιδρυμα βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία έως την 1η Ιουνίου 2020 ή Β. Εκπόνηση Διδακορικής Διατριβής, στην Ελλάδα (6 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη)

 

Διάκριση του Τομέα Κλασικών Σπουδών

«Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι ο Τομέας Κλασικών Σπουδών (Classics) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας στα QS Rankings για τα Classics για το 2020 κατετάγη πάλι 16ος, διάκριση ἰδιαίτερα σημαντική, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τον αριθμό και την ποιότητα των Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο. Για μία ακόμη φορά ο Τομέας Κλασικών Σπουδών επέτυχε όχι μόνον να διακριθεί, αλλά και να καταταγεί σε πολύ καλύτερη θέση από πολλά αρχαία και διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια».

 

ΓΣΓ285 (διδ. Μ. Χρυσανθόπουλος- Ι. Ναούμ) - αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΓΣΓ285 (διδ. Μ. Χρυσανθόπουλος- Ι. Ναούμ) θα διεξάγεται στο αμφ. Β, ν.κ. Φιλοσοφικής.

Ανακοίνωση ΓΛΩ 360 (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ) Παπαδάμου Ε.

Tο μάθημα ΓΛΩ 360 (Νεοελληνικές Διάλεκτο)| Παπαδάμου Ε. 18:30 - 21:00 την Τετάρτη 4.03.2020 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί στο επόμενο μάθημα.

ΑΕΦ 512 (Π. Κυριάκου)

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και θα γίνονται στην αίθουσα 104α. Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο elearning. Οι φοιτητές παρακαλούνται να έχουν διαβάσει και να φέρουν στο πρώτο μάθημα το κείμενο του προλόγου του Αγαμέμνονα του Αισχύλου (στίχοι 1-39) από την έκδοση της Οξφόρδης του D. Page.

 

Announcement for WRICOS writing contest 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2084) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

  

Αφορά πρόσκληση συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή διαγωνισμό συγγραφής ποιήματος ή λογοτεχνικού κειμένου στο πλαίσιο του 4th Writing Contest of the Silk-Road Universities Network WRICOS 2020.