Νέα


ΔΙΔ ΓΛΩ 070 & ώρες συνεργασίας (Γ. Φωτιάδου)

Το μάθημα ΔΙΔ ΓΛΩ 070 και οι ώρες συνεργασίας της κ. Φωτιάδου δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21/2.

ΓΣΓ 231 (K. Γιαβής)

Το αποψινό μάθημα (19/2) του κ. Γιαβή θα παραδοθεί την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα.

ΓΣΓ 288 (Κ. Γιαβής)

Το αποψινό μάθημα (18/2) του κ. Γιαβή θα παραδοθεί την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα.

ΓΛΩ 304 (Α. Τάντος)

Το μάθημα ΓΛΩ 304 (διδ. Α. Τάντος) της Δευτέρας, 18/2, ώρα 16.00, αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

 

ΑΕΦ 103 (Α. Ρεγκάκος)

Την Τρίτη, 19/2/2019, ώρα 13.00 μ.μ., ο καθηγητής κ Αντ. Ρεγκάκος θα δεχτεί στο γραφείο του (203) τους φοιτητές σχετικά με τις εξετάσεις του μαθήματος ΑΕΦ 103.

Σεμινάριο ΠΛΙΙ για τους φοιτητές του Β' εξαμήνου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛ II ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Έναρξη : 25 Φεβρουαρίου

Tο επιμορφωτικό σεμινάριο Πληροφορικής για Φιλολόγους (ΠΛ ΙΙ) συνιστά διδακτική ενότητα με το μάθημα ΓΛΩ 304 και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική.  Διαρκεί 10 ώρες (πέντε δίωρα). 

Το σεμινάριο ΠΛ ΙΙ θα προσφερθεί σε οκτώ τμήματα  και σε δύο χρονικές περιόδους:

ΓΣΓ 231 (Β. Καραφουλίδου) - Έναρξη μαθημάτων

Τετάρτη, 20/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΛΦΙ 128|ΚΕ-ΠΑ και ΛΦΙ 164 (Ε. Καρακάσης) - Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του κ. Καρακάση ΛΦΙ 128 (ΚΕ-ΠΑ) και ΛΦΙ 164 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21/2.

ΑΕΦ 142 - Τετάρτη

Η έναρξη των μαθημάτων για το ακροατήριο του ΑΕΦ 142 της Τετάρτης θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.