Προσφερόμενα μαθήματα σε άλλα Τμήματα


Προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες
AEΦ 102 OMHPIKO EΠOΣ 5 ECTS
AEΦ 104 TPAΓΩΔIA 4 ECTS
AEΦ 106 ΦIΛOΣOΦIA 5 ECTS
ΛΦI 126 ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I 5 ECTS
ΛΦI 128 ΛYPIKH ΠOIHΣH - EΛEΓEIA - EΠIΓPAMMA - ΣATIPA 4 ECTS
ΜΕΦ 222 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 4 ECTS
ΝΕΦ 202 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές - 1789) 5 ECTS
ΝΕΦ 205 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-σήμερα) 5 ECTS
ΝΕΦ 206 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα) 5 ECTS
Προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες
AEΦ 102 OMHPIKO EΠOΣ 5 ECTS
AEΦ 104 TPAΓΩΔIA 4 ECTS
AEΦ 106 ΦIΛOΣOΦIA 5 ECTS
ΛΦI 126 ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I 5 ECTS
ΛΦI 128 ΛYPIKH ΠOIHΣH - EΛEΓEIA - EΠIΓPAMMA - ΣATIPA 4 ECTS
ΜΕΦ 222 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 4 ECTS
ΝΕΦ 202 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές - 1789) 5 ECTS
ΝΕΦ 205 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1914-σήμερα) 5 ECTS
ΝΕΦ 206 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1914-σήμερα) 5 ECTS