Προσφερόμενα μαθήματα σε άλλα Τμήματα


Προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες
ΑΕΦ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 5 ECTS
ΑΕΦ 103 IΣTOPIOΓPAΦIA - ΡΗΤΟΡΙΚΗ 5 ECTS
ΑΕΦ 105 AΡΧAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 5 ECTS
ΛΦI 125 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I 5 ECTS
ΛΦI 127 EΠOΣ - ΔPAMA 5 ECTS
ΜΕΦ 221 IΣTOPIA THΣ MEΣAIΩNIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MEΣAIΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5 ECTS
ΝΕΦ 201 IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5 ECTS
ΝΕΦ 203 NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) 5 ECTS
ΝΕΦ 204 ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1789-1914) 5 ECTS
Προσφερόμενα μαθήματα στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες
ΑΕΦ 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΑΡΧΑΪΚΗ, ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 5 ECTS
ΑΕΦ 103 IΣTOPIOΓPAΦIA - ΡΗΤΟΡΙΚΗ 5 ECTS
ΑΕΦ 105 AΡΧAΪKH ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 5 ECTS
ΛΦI 125 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I 5 ECTS
ΛΦI 127 EΠOΣ - ΔPAMA 5 ECTS
ΜΕΦ 221 IΣTOPIA THΣ MEΣAIΩNIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MEΣAIΩNIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5 ECTS
ΝΕΦ 201 IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ KAI ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 5 ECTS
ΝΕΦ 203 NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) 5 ECTS
ΝΕΦ 204 ΝEOEΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (1789-1914) 5 ECTS