Μαθήματα ΠΜΣ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας


Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΑΕΦ 546 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι 15 ECTS
ΓΣΓ 642 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι 15 ECTS
ΓΣΓ 646 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι 15 ECTS
Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΑΕΦ 547 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 15 ECTS
ΓΣΓ 644 ΡΕΥΜΑΤΑ/ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι 15 ECTS

Νέα