Μαθήματα ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας


Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΑΕΦ 501 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS
ΑΕΦ 520 ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS
ΑΕΦ 534 ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 15 ECTS
ΑΕΦ 546 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι 15 ECTS
ΛΦI 560 ΕΠΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS
ΛΦΙ 567 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ I 15 ECTS
Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΑΕΦ 512 ΤΡΑΓΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS
ΑΕΦ 513 ΚΩΜΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS
ΑΕΦ 537 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 15 ECTS
ΑΕΦ 547 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 15 ECTS
ΛΦΙ 562 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΘΕΑΤΡΟ 15 ECTS
ΛΦΙ 571 ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ECTS