Μαθήματα ΠΜΣ Βυζαντινής Φιλολογίας


Χειμερινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΒΥΦ 620 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΕΠΟΧΗ – ΚΕΙΜΕΝΑ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 15 ECTS
ΒΥΦ 625 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι 15 ECTS
Εαρινό Εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος Διδακτικές μονάδες
ΒΥΦ 622 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 15 ECTS
ΒΥΦ 626 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΙ 15 ECTS
ΒΥΦ 634 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 15 ECTS