Διδάσκοντες


ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ

ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)

ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν εμβόλιμα στο ΝΕΦ 205 να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέχρι τις 31.01.2021

ΜΕΦ 222 (Ταξίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική

ΜΕΦ 222 (Ταξίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική
Όσοι/Όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση που θα γίνει στις 26/1/2021, παρακαλούνται να το δηλώσουν με μήνυμά τους

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (διδ. Κοντούλη Κλεοπάτρα)

Καλούνται οι φοιτητές ( στων οποίων το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών υπήρχε ξένη γλώσσα) που επιθυμούν να συμμετέχουν στις προφορικές εξετάσεις των Αγγλικών Α, Β, Γ και Δ εξαμήνου να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας (cleopatr@lance.auth.gr ) μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Πιθανή ημερομηνία εξέτασης είναι η 27η Ιανουαρίου.

 

 

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ373 (Δ. Παπαδοπούλου)

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ373 (Δ.

Εμβόλιμη εξέταση ΛΦΙ 128 Φεβρουάριος 2020 (Δ. Τσιτσικλή)

Εμβόλιμη εξέταση ΛΦΙ 128 (Διδ. Δ.Τσιτσικλή)

Οι φοιτητές/-τριες που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη συμμετοχή τους στην  εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος ΛΦΙ 128 (ακροατήριο Δ.Τσιτσικλή) θα εξεταστούν προφορικά την Τρίτη 16.2 2020 μέσω πλατφόρμας zoom: https://authgr.zoom.us/j/8751805220.

Για την ώρα εξέτασης παρακαλούνται όλοι/-ες  να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα (email: dtsitsik@lit.auth.gr) μέχρι την  πρώτη Φεβρουαρίου (1.2.2020).

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)

Εμβόλιμη προφορική εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ304 (Παπαδοπούλου-Ρεβυθιάδου)
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, 11.00
Η σύνδεση zoom θα αναρτηθεί στο elearning στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες.
 
Οι διδάσκουσες