Διδάσκοντες


Εμβόλιμη εξεταστική - ΛΦΙ 126 με διδάσκουσα την κ. Μητούση

Όσοι και όσες έκαναν δήλωση για την εμβόλιμη εξεταστική στο ΛΦΙ 128 και είχαν κατά το εαρινό εξάμηνο 20219-2020 ως διδάσκουσα την κ. Μητούση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως τις 2 Φεβρουαρίου με τον Β.

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)

Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)
Η εμβόλιμη εξέταση του ΓΛΩ 303 θα γίνει προφορικά στις 9 Φεβρουαρίου, στις 9.00 π.μ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δικαιούνται να εξεταστούν σε αυτή, θα πρέπει να το δηλώσουν (και) στα δύο μέιλ papana@lit.auth.gr και amvrazis@lit.auth.gr, ώστε οι δύο διδάσκοντες που θα συνεξετάσουν προφορικά το μάθημα να καταρτίσουν το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης.

ΑΕΦ152 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 152 (A. Λιανέρη) 

 

ΑΕΦ103 (ΛΙΑΝΕΡΗ)

Εξετάσεις ΑΕΦ 103  (A. Λιανέρη) 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦ 202 (ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

                                    ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΦ 202

                                            ΔΙΔ.: Σ.ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εξετάσεις ΝΕΦ 201, ΝΕΦ 202 και ΝΕΦ240 (Καπλάνης)

Όσες/οι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ240 (κανονική εξεταστική) και ΝΕΦ 202 (εμβόλιμη εξεταστική), καλούνται να βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένες/οι στις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο elearning (όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και θα αναρτηθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι) και να παρακολουθούν από εκεί τις σχετικές ανακοινώσεις.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩ 392 (ΑΜΒΡΑΖΗΣ)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩ 392 (ΑΜΒΡΑΖΗΣ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο ΓΛΩ 392 να ακολουθήσουν το σύνδεσμο στη σελίδα του μαθήματος στο elearning και να επιλέξουν την ημερομηνία εξέτασης.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη)

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 206 (Μ. Βασιλειάδη)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τη συμμετοχή τους στην εμβόλιμη εξέταση του ΝΕΦ 206, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα με τη διδάσκουσα. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 9.2.2021, μέσω της πλατφόρμας zoom σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως.