Διδάσκοντες


Ανακοίνωση υποστήριξης διατριβής Σουκαλοπούλου

Ανακοίνωση

 

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής μέσω τηλεδιάσκεψης της υποψ. διδάκτορα κας Μαίρης Σoυκαλοπούλου με θέμα:

 

«Η Όψη στην Ελληνική ως Γ1/Γ2: πειραματική διερεύνηση και εφαρμογές για τη διδακτική πρακτική»

 

H επόπτρια

Ανθή Ρεβυθιάδου

Ένα πολυκλαδικό μάθημα (Καραλή)

Ένα πολυκλαδικό μάθημα

Οι επιστήμες, παρά τα όρια τους, επικοινωνούν πολλαπλώς, είτε επειδή εξετάζουν το ίδιο θέμα υπό διαφορετική οπτική γωνία, είτε επειδή το γενικότερο ιστορικό και επιστημολογικό περιβάλλον επηρεάζει δημιουργικά τη σκέψη των μελετητών. Λαμπρό, αλλά όχι μεμονωμένο, παράδειγμα η βιογλωσσολογία.

Μ. Λιάτση-ΑΕΦ 106-Προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου

ΑΕΦ 106 (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια) - Διδ. Μ. Λιάτση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

 

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

14.00-15.00:

Γουργιώτη Ευμορφία-Παναγιώτα

Ευαγγελοπούλου Φωτεινή

Γιαννατσή Αρχοντούλα

Αβράμογλου Φανή

ΓΛΩ 341 και του ΓΛΩ 302 (ακροατήριο Γιαννάκη)

Για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου οι φοιτητές/-τριες του ΓΛΩ 341 και του ΓΛΩ 302 στο ακροατήριο του κ. Γιαννάκη θα εξεταστούν στην ύλη και με τον τρόπο που προσδιόρισε ο κ. Γιαννάκης. 

ΜΕΦ 221 ΜΕΦ222 ΜΕΦ236 ΜΕΦ275(Μ.Αυγερινου)

Τα μαθήματα θα εξεταστούν προφορικά μέσω της πλατφόρμας zoom.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μειλ της διδάσκουσα σ μέχρι τις 10 Σεπτεμβριου(και την Παρασκευή)!Οι ημερομηνίες εξέτασης θα είναι 28,29,30 /9 και 1/10/2021!

ΓΣΓ 285 (Β. Καραφουλίδου)

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διδάσκουσα μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις ώρες και τις μέρες εξέτασης, καθώς και τις οδηγίες σύνδεσης. Το μάθημα θα εξεταστεί προς το τέλος της εξεταστικής περιόδου, πιθανές ημερομηνίες 29 και 30 Σεπτεμβρίου.