Διδάσκοντες


ΑΕΦ 101 & ΑΕΦ 103 (ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΕΦ101 (Σ-Ω) Π. Σαρίσχουλη - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι διαδικτυακές παραδόσεις ξεκινούν  τη Δευτέρα, 5/10, 18:30 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΑΕΦ 142 (Π. Κυριάκου)

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που σκοπεύουν να δηλώσουν το μάθημα να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τη διδάσκουσα (pbkyriak@lit.auth.gr) μέχρι τη Δευτέρα 5/10.

ΓΛΩ 375 - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα του ΓΛΩ 375 θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν πολύ σύντομα
Η διδάσκουσα

ΑΕΦ 103 Ε. Αλεξίου - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι διαδικτυακές παραδόσεις ξεκινούν  τη Δευτέρα, 5/10, 8.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παπαδάμου Ε., εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα "Eισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία" (ΓΛΩ 346)

Παπαδάμου Ε., εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα "Eισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία" (ΓΛΩ 346)

Εξ αποστάσεως εξέταση ΓΛΩ 367 - Eισαγωγή στη Βαλκανική Γλωσσολογία (Παπαδάμου Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (σύστημα quiz) και σε διάρκεια δύο ωρών.

ΓΛΩ 367 - Eισαγωγή στη Βαλκανική Γλωσσολογία

Εξ αποστάσεως εξέταση ΓΛΩ 367 - Eισαγωγή στη Βαλκανική Γλωσσολογία (Παπαδάμου Ε.).

Παπαδάμου Ε. (Εξ αποστάσεως εξέταση ΓΛΩ 360 - Νεοελληνικές Διάλεκτοι).

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (σύστημα quiz) και σε διάρκεια δύο ωρών.