Διδάσκοντες


ΝΕΦ 254 & ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Χ. Πέτκου)

ΝΕΦ254 (Ε. Χ. Πέτκου)
Τη Δευτέρα 10/12/2018, στην αίθουσα 104α νκ και ώρα 13.30-16.00 μμ θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.

ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Χ. Πέτκου)
Την Τρίτη 18/12/2018, στην αίθουσα  106 νκ και ώρα 13.30-16.00 μμ θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης.

Ώρες συνεργασίας (Μ. Βασιλειάδη)

Τετάρτη 5.12, 9-11. Την Παρασκευή 7.12 οι ώρες συνεργασίας δεν θα ισχύσουν. 

ΑΕΦ 101 (Μ. Πλαστήρα)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική δράση στο Δίον να βρίσκονται μπροστά στην παλιά

Φιλοσοφική στις οκτώ και τέταρτο το πρωί, αύριο Σάββατο 1η Δεκεμβρίου. Ώρα αναχώρησης οκτώ και μισή.

ΓΛΩ 392 (N. Αμβράζης)

Τη Δευτέρα 3/12 , ώρα 13.30-16.00, αιθ. 108 νκ θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης ΓΛΩ 392 (Διδ. Ν. Αμβράζης).

ΝΕΦ 204 (Μ. Μικέ)

Διδάσκουσα: Μαίρη Μικέ (ΝΕΦ 204)

Την Δευτέρα 3.12 και ώρα 13.30-16.00 στην αίθουσα 101 ν.κ. θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα.

Χρ. Τσίτσιου, Ώρες συνεργασίας

Η σημερινή ώρα συνεργασίας (Τετάρτη, 28/11) δεν θα ισχύσει.

Αύριο, Πέμπτη, 29/11, οι ώρες συνεργασίας διαμορφώνονται ως εξής: 10.30-11.30 και 18.30-20.00.

Κατά το διάστημα 1-11/12/18 δεν θα ισχύσουν οι ώρες συνεργασίας. Για επείγοντα θέματα θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία με τη διδάσκουσα (ctsitsiou@lit.auth.gr).

 

Ώρες συνεργασίας (Ε. Χ. Πέτκου)

Την ΤΕ 28/11 οι ώρες συνεργασίας της κ. Πέτκου δεν θα πραγματοποιηθουν λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

ΓΛΩ397 (Α. Τάντος)

Το μάθημα ΓΛΩ 397 (διδ. Α. Τάντος) της Τρίτης 27/11 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

ΠΛ Ι (για φοιτητές Α' εξαμήνου)

Τα μαθήματα ΠΛ Ι (Διδ. Ε. Δότα) της Τρίτης 27/11, Τετάρτης 28/11 και Πέμπτης 29/11 θα γίνουν στο 423 νκ.

ΓΛΩ 392 (N. Αμβράζης)

Το μάθημα ΓΛΩ 392 (διδ. Αμβράζης Νίκος), της Παρασκευής 23/11 δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία αναπλήρωσης.