Διδάσκοντες


ΓΛΩ 301 (ακροατήρια Δ-ΚΑ & Τ-Ω ΦΩΤΙΑΔΟΥ): Έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα ΓΛΩ 301 (ακροατήρια Δ-ΚΑ & Τ-Ω ΦΩΤΙΑΔΟΥ) θα ξεκινήσει στις 12/10.

ΓΛΩ 301 (Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι) (διδάσκουσα Κόντα): Έναρξη μαθημάτων

Η διδασκαλία του μαθήματος ΓΛΩ 301 (Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι) με διδάσκουσα την κ. Κόντα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκεφτούν το elearning του μαθήματος.

Μαρία Αυγερινού - Τζιώγα: Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα:
(Μαρία Αυγερινού-Τζιώγα) ΜΕΦ 275 Ειδικά Θέματα Μεσαιωνικής Ελληνικής Ποίησης Ι και

ΝΕΦ 201 (Διδ.: Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ): ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΦ 201 (Διδ.: Σ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ):
Παρασκευή, 9-10, ώρες 11-13.30

ΓΛΩ 347 & ΓΛΩ 382/ΛΦΙ 178 - Έναρξη μαθημάτων (Γ. Γιαννάκης)

Τα διαδικτυακά μαθήματα ΓΛΩ 347 και ΓΛΩ 382/ΛΦΙ 178 θα ξεκινήσουν στις 12 και 14 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι σύνδεσμοι θα ανακοινωθούν στο elearning των μαθημάτων και στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα (μαθήματα).

 

Σύνδεσμοι για τα διαδικτυακά μαθήματα:

 

ΓΛΩ 347 σύνδεσμος skype for business 365 (Δευτέρα 8.30-11.00):

ΓΛΩ 301 (διδ. Αμβράζης)

Το μάθημα ΓΛΩ 301 (διδ. Αμβράζης) θα ξεκινήσει στις 12/10.

ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου, ΠΕ-Ρ)

ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου, ΠΕ-Ρ)

Ευάγγελος Καρακάσης - έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του κ. Ε. Καρακάση θα αρχίσουν, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, την Τετάρτη 7/10/2020.

ΔΙΔΚΛΑΣ 010 (Θ. Παπαδοπούλου-Α. Οικονομάκη)

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει στις 14/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα να αυτοεγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος στο elearning, για να λάβουν τον κωδικό πρόσβασης.