Διδάσκοντες


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΥΣΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

Το μάθημα ΑΕΦ 104 (Ευριπίδης, Ιππόλυτος, τμήμα: ΝΟ-ΣΟ) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25.2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα ΑΕΦ 142 (Αριστοφάνης, Πλούτος) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26.2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ενημέρωση για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Τμήματος Ψυχολογίας

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα

πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

 

 

Η περίοδος δηλώσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας ορίστηκε από 28/02/2021 έως 10/03/2021.

ΜΕΦ 222&236 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - LINKS ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΦ 222 Μεσαιωνική Ελληνική Πεζογραφία και Ποίηση  11:00-13:30 https://authgr.zoom.us/j/91271605428

ΔΙΔ ΚΛΑΣ (A. Λιανέρη)

Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει 24 Φεβρουαρίου με ανάρτηση υλικού στο elearning και η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 3 Μαρτίου στον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στον κατάλογο του τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να εγγραφούν στο elearning για το υλικό του μαθήματος και για τα στοιχεία των διαδικτυακών μαθημάτων.

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)

ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)
Η έναρξη του μαθήματος για τις 25/2/21 αναβάλλεται λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΛ2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΛ2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ) ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ

ΓΣΓ285- Ι. ΝΑΟΥΜ

Πληροφορίες για το σύνδεσμο παρακολούθησης και για την έναρξη των μαθημάτων  υπάρχουν στην πλατφόρμα του e-learning.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Π. ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ)


ΑΕΦ 144: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΙ (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΙΣΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΣΙΡΙΔΟΣ): Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

ΑΕΦ 149: ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ): Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

Πληροφορίες και οδηγίες έχουν αναρτηθεί σε:
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12126
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12124