Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών


ΓΣΓ 231 Αίθουσες εξέτασης (21/06/2019)

ΓΣΓ 231: Αίθουσες Εξέτασης (21/6/19)

ΝΕΦ 206 Αίθουσες εξέτασης (19/6/2019)

Αίθουσες εξέτασης ΝΕΦ 206 (19/6/2019)
 
κ. Μικέ: Αμφ.

ΓΣΓ 285 (Μ. Χρυσανθόπουλος) προφορικές εξετάσεις στο 212 ν.κ.

Προφορικές εξετάσεις ΓΣΓ 285 στο 212 ν.κ. (Μ. Χρυσανθόπουλος)

 

14/6, ώρα 10 π.μ. όλοι οι εξεταζόμενοι

 

18/6, ώρα 10 π.μ.: Παπατρέχα, Λάγγαλη, Αμανάκης, Ρουσοπούλου, Βογιατζής, Παπαμαρκάκη

ώρα 11 π.μ. : Ιωαννίδης, Γαβριηλίδου, Τρυφέρη, Σακαρίκος, Κούλικα, Παπαϊωάννου

ώρα 12 μ. : Παπουή, Κουτσούκη, Παραλής, Καραντωνίου, Ζαφειρίδης

ΜΕΦ222 Κατανομή αιθουσών 07-06-2019

Για το μάθημα ΜΕΦ222 οι αίθουσες κατανέμονται ως εξής:

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ: Α.αμφ, 112

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ: Β.αμφ, 101

ΤΑΞΙΔΗΣ: ΚΑ, 13πκ

ΜΕΦ 236 (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ) ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος

Το μάθημα της κυρίας Μ. Αυγερινού ΜΕΦ236 θα εξεταστεί στις 12/06/2019 στο γραφείο 206. Οι ώρες εξέτασης είναι 11.00 με 14.00.