ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


Code No: 
ΙΒΓ 916
Credits: 
10 ECTS

Παραγωγή και σύνθεση στις βαλκανικές γλώσσες 

Θα εξεταστούν συγκριτικά οι τρόποι και τα μέσα παραγωγής και σύνθεσης στις γλώσσες μέλη της Balkansprachbund και στην τουρκική.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Επίκ... Κυριαζής Δώρης 2310 997155 303 π.κ. Τετάρτη 13.30-15.30 γραφείο μεταπτ. & Πέμπτη 11.00-13.00 skype για προπτυχιακούς