ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΘΕΓ 803
Credits: 
10 ECTS

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα προσωδιακής φωνολογίας (συλλαβή, μετρικός πόδας, φωνολογική λέξη) υπό το πρίσμα της Λεξικής Φωνολογίας και των διαφόρων παραλλαγών της Θεωρίας του Βέλτιστου.λογίας (π.χ. clippings, truncations κ.ά.).

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00