ΚΩΜΩΔΙΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Code No: 
ΑΕΦ 513
Credits: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Αττική Κωμωδία: Τάσεις στην εξέλιξη του κωμικού είδους από την παλαιά έως τη νέα κωμωδία