Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 346, 13.30-16.00, 13 π.κ. Παπαδάμου Ε.


Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 346 Τετάρτη 13.30 - 16.00 25/5, 13 π.κ. (Παπαδάμου Ε.)

Την Τετάρτη, 25/5, ώρα 13.30 - 16.00, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμο μάθημα
για το ΓΛΩ 346  "Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία" στην 13 π.κ.