2η Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων διδακτόρων - Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών