ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές & Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας