ΑΕΦ 101 (ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ


ΑΕΦ 101 (ΤΜΗΜΑ ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας που, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική τους φοίτηση (9ο και μεγαλυτέρων εξαμήνων) μπορούν να προσέλθουν στην εμβόλιμη εξεταστική του μαθήματος ΑΕΦ101 (Τμήμα Σαρίσχουλη: Η-ΜΑ). Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά την Τρίτη, 28/06/2022, ώρα 10:45, στην αίθουσα 111.