Γ.Θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ