ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)


ΓΛΩ 301 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)
Οι διαδικτυακές  εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα γίνουν προφορικά. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο elearning γιατί θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.