ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


          ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση  για τη λήψη πτυχίου(μόλις βγει η σχετική ανακοίνωση) μετά την εξεταστική Ιουνίου 2021 να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ  με τις βιβλιοθήκες του Τμήματός μας προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά βεβαίωση περί μη ύπαρξης οφειλής στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Η βεβαίωση  αποτελεί ένα από τα επισυναπτόμενα έγγραφα που θα σας ζητηθούν στην ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας.