Δημόσια υποστήριξη διπλωματικής εργασίας (Τσιούγκος)