Εμβόλιμο μάθημα ΓΛΩ 360 (Ε. Παπαδάμου)


Την Πέμπτη, 6/5, ώρα 18.30-21.00, θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμο μάθημα
για το ΓΛΩ 360 "Νεοελληνικές Διάλεκτοι" με διδάσκουσα την κ. Παπαδάμου.