Εκδήλωση με θέμα "H xρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας στην έρευνα για τις ανθρωπιστικές επιστήμες”