Μεταπτυχιακό Colloquium τομέα ΜΝΕΣ, ΑΠΘ - ομιλητής: Νίκος Μπακουνάκης