ΘΕΓ 806 (Σ. Τσοχατζίδης)


Τα μαθήματα του ΘΕΓ 806 θα έχουν τη μορφή ιστοδιασκέψεων, μέσω του BigBlueButton, στο elearning.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αυτοεγγραφούν στο https://elearning.auth.gr/enrol/index.php?id=12955