Δηλώσεις μαθημάτων 2020-2021 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

 

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την

Δευτέρα 22.2.2021 μέχρι και την  Τετάρτη 3.3.2021

 

Δηλώσεις υποβάλλουν μόνο οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου και των μεγαλύτερων εξαμήνων.

 

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Η Γραμματεία δεν δέχεται χειρόγραφες δηλώσεις και δεν καταχωρεί βαθμούς αν δεν έχουν δηλωθεί τα μαθήματα.

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν το έχουν ήδη πράξει καλούνται να παραλάβουν επειγόντως το έντυπο με τον αριθμό πανεπιστημιακού μητρώου από τη Γραμματεία, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση Α.Π.Θ. (@lit.auth.gr).

 

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 6ου εξαμήνου δηλώνουν κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9)  μαθήματα είτε κορμού είτε ειδίκευσης (υποχρεωτικά επιλογής) είτε επιλεγόμενα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ως εξής:

 

1. ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/ήτριες που εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος 2018-19 (6ου εξαμήνου) πρέπει να καλύψουν τουλάχιστον 240 ECTS με τον αριθμό μαθημάτων και την κατανομή τους ανά ειδίκευση όπως ορίζεται από τους Τομείς και αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών. Μεταξύ αυτών των μαθημάτων πρέπει να καλύψουν και όσα απαιτούνται για το ΠΠΔΕ.

Οι φοιτητές/ήτριες του 6ου εξαμήνου δηλώνουν κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9)  μαθήματα είτε κορμού είτε ειδίκευσης (υποχρεωτικά επιλογής) είτε επιλεγόμενα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής ως εξής:

 

  • Για τα μαθήματα ειδίκευσης δηλώνουν έως πέντε (5) μαθήματα του Τμήματος.
  • Για τα υπόλοιπα (έως τον συνολικό αριθμό των 9 μαθημάτων) μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) που επιθυμούν από αυτά στα οποία έχουν αποτύχει και μαθήματα επιλογής από τις ομάδες μαθημάτων καθώς και από τα μαθήματα που προσφέρονται για το ΠΠΔΕ όπως τα έχει ορίσει κάθε ειδίκευση. Στη δήλωσή τους επιλέγουν το τμήμα (διδάσκοντα/ουσα) που επιθυμούν, έτσι ώστε να μην συμπίπτει με άλλο μάθημα ή άλλη πανεπιστημιακή υποχρέωση. Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διδάσκοντα/ουσας. Τα τμήματα έχουν οροφές ενσωματωμένες στο σύστημα.

 

**Οι φοιτητές/ήτριες του 6ου εξαμήνου που θα κάνουν δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να φροντίσουν σχετικά με τα μαθήματα που αφορούν το ΠΠΔΕ να επιλέξουν από τα προσφερόμενα από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής δύο μαθήματα για την 1η Θεματική Περιοχή και ένα μάθημα από τη 2η Θεματική Περιοχή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές του 6ου, 8ου, 10ου   και 12ου εξαμήνου οφείλουν να καλύψουν τα 120 ects που προβλέπονται για τον Β κύκλο μαθημάτων (ειδίκευσης) ως εξής:

78 ects με μαθήματα του Τομέα

12 ects με μαθήματα επιλεγόμενα εκτός Τομέα  

30 ects με μαθήματα ΠΠΔΕ

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου, του 10ου και 12ου εξαμήνου δηλώνουν κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μαθήματα ως εξής:

 

  • Για τα μαθήματα ειδίκευσης δηλώνουν έως έξι (6) μαθήματα του Τμήματος.

 

  • Για τα υπόλοιπα (έως τον συνολικό αριθμό των 12 μαθημάτων) μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) που επιθυμούν από αυτά στα οποία έχουν αποτύχει και μαθήματα επιλογής από τις ομάδες μαθημάτων καθώς και από τα μαθήματα που προσφέρονται για το ΠΠΔΕ όπως τα έχει ορίσει κάθε ειδίκευση.  Στη δήλωσή τους επιλέγουν το τμήμα (διδάσκοντα/ουσα) που επιθυμούν, έτσι ώστε να μην συμπίπτει με άλλο μάθημα ή άλλη Πανεπιστημιακή υποχρέωση. Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διδάσκοντα/ουσας. Τα τμήματα έχουν οροφές ενσωματωμένες στο σύστημα.

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΝΕΣ

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει ειδίκευση ΜΝΕΣ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον έχουν διαλέξει να εξεταστούν σε μαθήματα της 3ης ομάδας από τα επιλεγόμενα εκτός Τομέα (Σπουδές Λογοτεχνίας, Μετάφρασης, Πρόσληψης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Πολιτικής Θεωρίας),  τα μαθήματα από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα ects για τη λήψη πτυχίου και θα πρέπει να επιλέξουν και τρίτο μάθημα της ίδιας ομάδας.

 

 Τα φροντιστήρια μαθήματα ΑΕΦ (142, 144) και ΛΦΙ (163, 164) δηλώνονται απευθείας στους διδάσκοντες. Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν δύο από τα φροντιστηριακά μαθήματα..