ΛΦΙ 163 & ΛΦΙ 562 (Στ. Φραγκουλίδης) - Έναρξη μαθημάτων


ΛΦΙ 163 & ΛΦΙ 562 (Στ. Φραγκουλίδης) - Έναρξη μαθημάτων

 

Το μάθημα ΛΦΙ 163 θα ξεκινήσει στις 1/3/2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα

Το μάθημα ΛΦΙ 562 θα ξεκινήσει στις 4/3/2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα

ΛΦΙ 163   https://authgr.zoom.us/j/99482998380

 

ΛΦΙ 562   https://authgr.zoom.us/j/99482998380