ΜΕΦ275 (ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ)


Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν μέσω ZOOM να στείλουν mail στη διδάσκουσα και θα ανακοινωθούν σύντομα ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ και η ημερομηνία εξέτασης.