Προσφορά δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων από το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας


Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Justus Liebig University Giessen της Γερμανίας, προσφέρονται από το εν λόγω Πανεπιστήμιο δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, σε διάφορα επιστημονικά πεδία, καθώς και δωρεάν μαθήματα Γερμανικών επιπέδου Α1, για το εαρινό εξάμηνο 2021. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2021. Τα μαθήματα προς επιλογή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.uni-giessen.de/international-pages/vip, ενώ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα  https://giessen.moveon4.de/locallogin/54f00f31140ba00160000000/eng#. Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο του 2021.