Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)


Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ 303 (Παπαναστασίου, Αμβράζης)
Η εμβόλιμη εξέταση του ΓΛΩ 303 θα γίνει προφορικά στις 9 Φεβρουαρίου, στις 9.00 π.μ.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δικαιούνται να εξεταστούν σε αυτή, θα πρέπει να το δηλώσουν (και) στα δύο μέιλ papana@lit.auth.gr και amvrazis@lit.auth.gr, ώστε οι δύο διδάσκοντες που θα συνεξετάσουν προφορικά το μάθημα να καταρτίσουν το ακριβές πρόγραμμα της εξέτασης.